Monitoring mediów

Zespół konsultantów BuzzAir zajmuje się badaniem, stałym monitorowaniem oraz analizowaniem mediów internetowych pod kątem określonych marek, haseł, tematów i zagadnień. Zespół BuzzAir opracowuje również szczegółowe analizy w formie raportów wizerunkowych jakościowych i ilościowych dotyczących postrzegania danej marki przez internautów w strategicznych portalach i forach internetowych.


Kontakt

BuzzAir
tel. (22) 672 01 21